0+ میلیون کمک مالی
0+ داوطلب
0+ پروژه
0+ ماه فعالیت

درباره ما

همه برای گسترش مهربانی مسئولیم

ما یک گروه از متخصصان حوزه IT این کشور هستیم که برای پیشرفت و آبادانی کشورمان سالیان سال است که در حال تلاش و کوشش هستیم .

دغدغه اصلی ما رفع مشکلات  و کمک به هموطنان عزیزمان در مواجه با چالش ها و گرفتاری ها از طریق استفاده از ظرفیت های کلان مردم کشورمان هست.

به اعتقاد ما با تنها راه جبران کمبودها و نیاز های افراد جامعه کمک و یاری رساندن توسط سایر هموطنان از طریق روش های نوآورانه مانند کمک های جمعی می باشد.

فهرست پروژه ها

با اتکا بر تلاش و توانمندی همکاران عزیز و پتانسیل حامیان گرامی تا سال ۱۴۰۵ ، خیریه مهر افروز در جایگاه برترین پلتفرم تامین مالی باشد تا بتوانیم به عنوان یکی از رهبران کلیدی در کشور ضمن کمک به رشد و شکوفایی رفاه جامعه ، در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در قبال کشور و هموطنان عمل نماییم.

ما در تمامی استان‌ها نیاز به داوطلب داریم

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer

شرکا و همکاران

همراهان همیشگی خیریه مهر افروز

حامیان مالی

همگی برای گسترش مهربانی مسئولیم