معرفی موسسه خیریه مهرافروز

ما یک گروه از متخصصان حوزه IT این کشور هستیم که برای پیشرفت و آبادانی کشورمان سالیان سال است که در حال تلاش و کوشش هستیم. دغدغه اصلی ما رفع مشکلات  و کمک به هموطنان عزیزمان در مواجه با چالش ها و گرفتاری ها از طریق استفاده از ظرفیت های کلان مردم کشورمان هست. به اعتقاد ما با تنها راه جبران کمبودها و نیاز های افراد جامعه کمک و یاری رساندن توسط سایر هموطنان از طریق روش های نوآورانه مانند کمک های جمعی می باشد.

ماموریت ما

ایجاد پلتفرم جامع در خصوص آموزش  ، مدیریت و تبلیغات پروژه های تامین مالی جمعی نیازمندان جامعه می باشد.

چشم انداز ما

با اتکا بر تلاش و توانمدی همکاران عزیز و پتانسیل حامیان گرامی تا سال 1405 ، خیریه مهرافروز در جایگاه برترین پلتفرم تامین مالی باشد تا بتوانیم به عنوان یکی از رهبران کلیدی در کشور ضمن کمک به رشد و شکوفایی رفاه جامعه ، در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در قبال کشور و هموطنان عمل نماییم.

اعتقاد ما

"کن بلانچارد"

هیچ کدام از ما به تنهایی نمیتواند به اندازه وقتی همه ما درکنار هم هستیم, قوی باشد.

0+ میلیون کمک مالی
0+ داوطلب
0+ پروژه
0+ ماه فعالیت

مورد اعتماد بزرگترین برندها

خیرخواهی و شفافیت موسسه نیکوکاری مهر افروز باعث شده پلتفرم تامین مالی جمعی در مدت محدودی از شروع فعالیت ، مورد حمایت برندهای معتبری قرار گیرد.