روش های پرداخت موسسه نیکوکاری مهر افروز

روش های پرداخت موسسه نیکوکاری مهر افروز

شماره شبا بانک آینده

شماره شبا بانک آینده

بنام محمد گلستانه

IR39-0620000000203407742006

 

آیدی‌پی

 آدرس آیدی‌پی جهت پرداخت آنلاین

idpay.ir/mhgpost

زرین پال

و همچنین پرداخت آنلاین توسط درگاه پرداخت زرین پال