تعاریف

تعاریف

پروژه‌ها از کجا می‌آیند؟ پروژه‌های نیکوکاری توسط سازمان‌ها و موسسات خیریه دارای مجوز رسمی تعریف می‌شوند. هر پروژه هدف کاملا مشخصی دارد، سرمایه مورد نیاز آن دقیقا معلوم است، و زمان محدودی برای تحقق آن…
پروژه های تامین مالی جمعی یا کرادفاندینگ چیست؟

پروژه های تامین مالی جمعی یا کرادفاندینگ چیست؟

پروژه های تأمین مالی جمعی یا کرادفاندینگ معمولاً به مشارکت جمعی توسط افرادی که سرمایه‌گذاری مشترک می‌کنند نامیده می‌شود، اغلب از طریق اینترنت انجام می‌شود تا از تلاش‌های یک کارآفرین توسط عموم جامعه یا سازمان‌ها…