دسته بندی پروژه ها

فهرست پروژه ها

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی جهادگران میخواهیم کودکان بی بضاعت و مستعد مناطق محروم که فاقد توان مالی جهت تحصیل می باشند، کمک کنیم. و بورسیه تحصیلی برای تعداد زیادی از دانش آموزان نیازمند در این مناطق محروم را فراهم نماییم.

100%

کمک هزینه شیمی درمانی (تامین شد)
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان کم برخوردار گروه سوم (تامین شد)
 • ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان کم برخوردار گروه دوم (تامین شد)
 • ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان کم برخوردار گروه اول (تامین شد)
 • ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

5%

کمک هزینه جراحی عمل پروتز زانو
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

0%

کمک هزینه تهیه اجاق گاز
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز

0%

کمک هزینه تهیه یخچال
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه ششم (تامین شد)
 • ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه پنجم
 • ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه چهارم (تامین شد)
 • ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه سوم
 • ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه دوم (تامین شد)
 • ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه اول
 • ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه خرید بخاری (تامین شد)
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه ودیعه مسکن (تامین شد)
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه عمل قلب باز (تأمین شد)
 • ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

40%

کمک هزینه تهیه لپ تاپ
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

0%

کمک هزینه تهیه تلویزیون
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز

28%

کمک هزینه تهیه گوشی هوشمند(تامین شد)
 • ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تهیه پوشاک و لوازم التحریر (تامین شد)
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

1%

کمک به خیریه فخرالملوک
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده