دسته بندی رویدادها: آموزش

جایزه‌ ۵۰،۰۰۰ دلاری یونسکو برای «آموزش زنان و دختران»

جایزه‌ ۵۰،۰۰۰ دلاری یونسکو برای «آموزش زنان و دختران»

  دسترسی به امکانات آموزشی از آن دست حقوقی است که غالبا بدیهی شمرده می‌شود با این وجود همچنان میلیون‌ها نفر در سراسر جهان هستند که به خاطر محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و موانع فرهنگی از…