دسته بندی رویدادها: خیریه

کمپین کمک‌ به مناطق سیل‌زده هفته نامه شنبه

کمپین کمک‌ به مناطق سیل‌زده هفته نامه شنبه

هم وطن تنهایت نخواهیم گذاشت ما بخشی از مردم هستیم. ما خود مردم هستیم. مگر نه اینکه بنی آدم اعضای یکدیگرند… غم شما مردم شریف سیل‌زده غم ما و بی‌خانمانی و رنج تان رنج ماست.…