آیا حمایت کنندگان مالک یا سهامدار پروژه‌ها می‌شوند؟

خیر. مدل تأمین مالی مهرافروز «اهدا» است و کاربران مبلغ دلخواه خود را بدون انتظار بازگشت به صورت پاداش یا سهام، برای اجرای پروژه اهدا میکنند. تمام مالکیت پروژهها و کار انجام شده به مجری (یا مجریان) پروژهها تعلق دارد.

حمایت کنندگان از کجا می‌آیند؟

در اکثر موارد، حامیان اولیه از میان کسانی هستند که با مجریان یا پروژه مورد نظر آشنایی اولیه دارند و دوست دارند که آن پروژه به انجام برسد. این حلقه اولیه، پروژه و جذابیتهای آن را به اطلاع دوستان و آشنایان خود میرسانند و در رسانههای اجتماعی در مورد آن‌ها صحبت میکنند. علاقمندان به یک پروژه، موفق به دیدن سایر پروژهها و فرصتهای جدید در سایت مهرافروز میشوند و ممکن است به پروژههایی که آشنایی اولیهای با آن‌ها نداشتهاند، علاقهمند گردند.

هزینه‌ استفاده از خدمات مهرافروز چقدر است؟

در صورت موفقیت یک پروژه در تامین سرمایه مورد نیاز خود، بین 5 تا 7 درصد مبالغ جمعآوری شده برای آن پروژه، به عنوان هزینه خدمات به مهرافروز پرداخت میشود.

گزارش دهی پروژه ها

مجریان پروژه‌ها موظف هستند پس از دریافت سرمایه مورد نیاز خود و اجرای پروژه، گزارش آن را برای شفاف‌سازی در اختیار مهربانه قرار دهند تا به صورت عمومی منتشر شود. این کار علاوه بر شفافیت مالی، به کاربران این امکان را می‌دهد تا از وضعیت پروژه مورد حمایت خود آگاه شوند.

تأمین مالی جمعی پروژه ها

هر پروژه، مبلغ هدف و زمان پایان مشخصی دارد. هر فردی که به پروژه‌ای علاقه داشته باشد، می‌تواند مبلغ دلخواهی را به آن پروژه اهدا کند تا سرمایه مورد نیاز پروژه به صورت خرد خرد جمع‌آوری شود. اگر پروژه بتواند در زمان تعیین شده به هدف خودش برسد یا بیشتر از آن سرمایه جمع کند، کل مبالغ جمع‌آوری شده به مجری آن تحویل داده می‌شود تا بتواند نسبت به اجرای پروژه اقدام کند. در صورتی که پروژه در جلب مبالغ مورد نیازش موفق نباشد، پروژه لغو می‌شود و پول افراد به حساب آن‌ها در مهرافروز برمی‌گردد.

تعریف پروژه

هر پروژه در مهرافروز یک مجری دارد و تعریف پروژه، کنترل و مسئولیت‌های آن بر عهده مجری پروژه است. بسیاری از مجریان برای تعریف پروژه خود هفته‌ها وقت می‌گذارند تا با تولید محتوای متناسب، به بهترین شکل پروژه خود را به مخاطبان ارائه کنند. وقتی که تعریف پروژه آن‌ها کامل شد، آن را در مهرافروزمنتشر می‌کنند و با جامعه هدف خود به اشتراک می‌گذارند.

مهرافروز چیست؟

مهرافروز یک پلتفرم تامین مالی جمعی است که به جمعآوری حمایتهای مالی برای پروژههای نیکوکاری، مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی میپردازد و امکان تحقق آن‌ها را فراهم میکند. مهرافروز علاوه بر تأمین مالی پروژههای یاد شده، فرهنگسازی در زمینه موضوعات اجتماعی، محیط زیست،آشنایی با موسسات خیریه ، تامین پلتفرم های نهادهای خیریه و … را نیز از مسئولیتهای خود میداند.