حامی شوید

اگر عاشق  نیکوکاری و کمک به دیگران هستید یا فرصت برای فعالیت در این فضا دارید ، ما در مهر افروز مشتاقانه منتظر کمک و یاری شما هستیم .

  کد امنیتی را وارد کنید: captcha

  حامیان

  محمد حسن گلستانه

  بنیانگذار و مدیرعامل

  رضا گلستانه

  عضو هیئت مدیره

  محمد رضایی منش

  عضو هیئت مدیره

  نازنین آهی

  عضو هیئت مدیره

  غزاله عباسلو

  عضو هیئت مدیره